กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

27 มิถุนายน 2561

ภาพข่าว: ดร.ทวารัฐสูตะบุตร

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย คุณอมฤต เจริญพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ฮับบ้า ประเทศไทย จำกัด คุณอภิราม สีตกะลิน กรรมการผู้จัดการบริษัท ปาร์คพลัส จำกัด และคุณนัฐพงษ์ จารวิจิต ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Liluna ร่วมข่าวการจัดงาน หาร 2 Talks”งานทอล์คที่จะช่วยกระตุกความคิดคนไทยให้หันมาใช้พลังงานร่วมกัน

แหล่งข่าว : สยามธุรกิจ