กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

29 กันยายน 2563

รัฐมนตรีพลังงาน สั่งการบ้านสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ศึกษาแยกโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าบ้านและค่าไฟฟ้าภาคขนส่งสาธารณะ รองรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่จะเติบโตสูงในอนาคต พร้อมให้จัดทำพยากรณ์การใช้ไฟฟ้านำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ที่จะมีการจัดทำใหม่ต่อไป โดยให้ กฟผ.เป็นหน่วยงานแรกที่ปักหมุดเป็นแหล่งพลังงานด้านปั๊มชาร์จสำหรับขนส่งสาธารณะ พัฒนาวิจัยแบตเตอรี่ และสถานีอัดประจุไฟฟ้า ที่จะมีการตั้งบริษัทลูกขึ้นมาดำเนินธุรกิจ

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ไปศึกษาแนวทางแยกโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าระหว่างค่าไฟฟ้าบ้านเรือนและค่าไฟฟ้าสำหรับรถขนส่งสาธารณะ เพื่อรองรับรถไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้า(EV) เนื่องจากเห็นว่าในอนาคตการคมนาคมขนส่งจะเกิดการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น เช่น รถไฟฟ้าสายต่างๆ รถเมล์ไฟฟ้า รวมถึง เรือไฟฟ้า และวินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และหากจะส่งเสริมการใช้รถEV สาธารณะประเภทต่างๆในประเทศไทย จำเป็นจะต้องให้ค่าไฟฟ้ามีราคาที่ถูกลง

โดยการพิจารณาแยกราคาค่าไฟฟ้าจะต้องศึกษาปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคขนส่ง รวมทั้งจัดทำพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าในอนาคต เพื่อนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP ที่จะมีการจัดทำใหม่ต่อไป

ส่วนราคาค่าไฟฟ้าสำหรับการชาร์จประจุไฟฟ้านั้น ปัจจุบัน กกพ.อยู่ระหว่างดำเนินการทดลองในโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุน การให้บริการด้านพลังงาน (Energy Regulatory Commission Sandbox หรือ ERC Sandbox) เพื่อคำนวณค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บทบาทของ กฟผ. ในอนาคตจะต้องเป็นหน่วยงานแรกที่ปักหมุดเป็นแหล่งพลังงานด้านปั๊มชาร์จสำหรับขนส่งสาธารณะด้วยการมุ่งพัฒนาวิจัยแบตเตอรี่ และสถานีอัดประจุไฟฟ้า ( Charger Station ) ซึ่งการพัฒนาสถานีชาร์จจะร่วมมือกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ในการติดตั้งปั๊มชาร์จไฟฟ้าในปั๊ม ปตท. และแผนยุทธศาสตร์ของกฟผ.จะเน้นการพัฒนานวัตกรรมพลังงานในรูปแบบธุรกิจ โดยดำเนินงานภายใต้บริษัท อีแกท อินโนเวชั่น โฮลดิ้งส์ คัมปานีส์ จำกัด ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(คนร.) เพื่อจัดตั้งบริษัทดังกล่าวขึ้น

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 31ก.ค.2560 ได้มีมติกำหนดอัตราค่าชาร์จไฟฟ้ารถ EV ชั่วคราว โดยสถานีอัดประจุไฟฟ้าจะเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในลักษณะอัตราชั่วคราวตาม “อัตราการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลา (TOU) แบ่งเป็น กลางวันคิดในราคา 4.10 บาทต่อหน่วย ส่วนกลางคืน และเสาร์ อาทิตย์ หรือช่วงออฟพีค คิดอัตรา 2.60 บาทต่อหน่วย

Source : Energy News Center