กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

12 มิถุนายน 2563

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ทำให้ปริมาณการผลิตรถยนต์ในไทยปีนี้ลดสู่จุดต่ำสุดในรอบกว่า 9 ปี ราคาน้ำมันที่ดิ่งลง พร้อมกับการพัฒนาเเละการวิจัยด้านยานยนต์มีแนวโน้มที่จะปรับลดลงเพราะงบประมาณการใช้จ่ายถูกจัดสรรไปสู่ส่วนอื่นๆ ที่จำเป็น จากเดิมที่ไทยมีแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 1.2 ล้านคัน ภายในปี 2579 นั้น หลังจากสถานการณ์โควิด-19 บรรเทาลง เป้าหมายที่เคยตั้งไว้ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจะมีความเป็นไปได้เพียงใด

ร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ ASE Webinar Series#3 “แนวโน้มและการปรับตัวอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย หลังวิกฤตโควิด-19” โดยทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกับอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) จัดขึ้นเพื่อนำเสนอมุมมองผู้บริหารและผู้ผลิต จากค่ายรถชั้นนำด้านเทคโนโลยีเพื่อยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยถึงการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จะไปในทิศทางใดหลัง วิกฤตโควิด-19 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-15.30 น.

ASEAN Sustainable Energy Week 2020 Webinar

ลงทะเบียนสัมมนาคลิ้กที่นี่ค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณกวีพร อนันต์ศุภศักดิ์   |   โทรศัพท์ 02-036-0500 ต่อ 751   |    อีเมล์ kaweeporn.a@informa.com

ASEAN Sustainable Energy Week 2020 Webinar E-Newsletter Footer