กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

10 มิถุนายน 2563

159124766097

“สนธิรัตน์” ลุ้น บอร์ด สศช. วันนี้(4มิ.ย.) พิจารณาแผนพีดีพี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ก่อนเร่งนำเสนอ ครม.เห็นชอบในสัปดาห์หน้า พร้อมเดินหน้าออกประกาศเปิดโครงการฯ ภายใน มิ.ย.นี้ รู้ผลผู้ชนะ 2 ก.ย.63

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน คาดว่า จะสามารถเปิดโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ระยะแรก (โคงการ Quick Win) ที่เตรียมเปิดรับซื้อไฟฟ้าไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ ได้ภายในเดือน มิ.ย.นี้ หากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Rev.1) ผ่านกระบวนการพิจารณาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ซึ่งจะมีการประชุม บอร์ด สศช.ในวันนี้( 4มิ.ย.) และคาดว่า จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบได้ภายในสัปดาห์หน้า

“โรงไฟฟ้าชุมชมฯ ใกล้จะเปิดโครงการฯได้แล้ว หาผผ่านบอร์ด สศช.วันนี้ ก็จะนำเข้าครม.สัปดาห์หน้า แล้วก็ดำเนินการเปิดโครงการฯได้เลย ซึ่งทาง พพ.ก็เตรียมพร้อมขั้นตอนไว้แล้ว”

เมื่อเร็วๆนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ประกาศแผนดำเนินงานการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ ประเภท Quick Win ผ่านทางเว็บไซต์ www.dede.go.th โดยกำหนด 6 ขั้นตอนการรับซื้อไฟฟ้า ดังนี้

  1. ให้ส่งหลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) พิจารณาภายในเดือนเม.ย.2563
  2. กกพ.จะออกประกาศเชิญชวนการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ   Quick Win ภายใน มิ.ย.2563
  3. การเปิดรับข้อเสนอขอขายไฟฟ้า ณ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ระยะเวลาภายใน 1 เดือน
  4. พิจารณาผลการคัดเลือกและส่งรายชื่อให้ กกพ.ออกประกาศ ภายในระยะเวลา 1 เดือน
  5. กกพ.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกภายใน 2 ก.ย.2563
  6. ผู้ได้รับการคัดเลือกลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายภายใน 30 ธ.ค.2563

Source : Bangkokbiznews.com