กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

7 ธันวาคม 2563

หากพลังงานคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง พลังงานของประเทศก็เหมือนจุดสตาร์ทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง 

หากพลังงานคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง พลังงานของประเทศก็เหมือนจุดสตาร์ทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง เป็นที่ทราบกันดีว่า ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ที่ไม่ได้มีทรัพยากรที่จะเป็นแหล่งพลังงานจำนวนมาก แต่การพัฒนาประเทศก็จำเป็นต้องใช้พลังงาน เกิดคำถามว่า ประเทศไทยนำพลังงานมาจากไหน 

โดยไทยเป็นประเทศลำดับที่ 6 จาก 190 ประเทศในฐานะการขอใช้ไฟฟ้า ตามรายงานWorld Bank’s 2020 Doing Business Report ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจาก ลำดับที่ 12ในปี 2558ADVERTISING

ข้อมูลส่วนหนึ่งจากรายงานTrade Policy Review of Thailand จัดทำโดยองค์การการค้าโลก(WTO) ระบุว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตพลังงานรายหนึ่ง ซึ่งมีแหล่งพลังงานที่หลากหลาย จาก น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ พลังงานน้ำ 

อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องว่างระหว่างความสามารถการผลิต และความต้องการใช้ จึงมีการทดแทนด้วยการนำเข้า โดยประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิ ในปี 2562 ที่ผ่านมา มูลค่า 34.5 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 4 เท่าของความสามารถการส่งออก ที่ 8.5 พันล้านบาท

Source : กรุงเทพธุรกิจ