กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

28 มกราคม 2564

เทรนด์ของธุรกิจพลังงานทางเลือกกำลังกลายเป็นที่นิยมของหลายๆ องค์กร บริษัท ไปจนถึงนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลในหลายๆ ประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา ‘ยุโรป’ ดูจะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีมาตรการดำเนินงานที่เปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดที่ค่อนข้างชัดเจนมากที่สุด เมื่อเทียบกับอีกหลายๆ ภูมิภาคและนานาประเทศ

ขณะที่จากการเปิดเผยล่าสุดโดย Ember องค์กรที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยเชื้อเพลิงถ่านหินไปเป็นพลังงานสะอาด พบว่า ตลอดทั้งปี 2020 ที่ผ่านมา ประเทศในกลุ่มยุโรปสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้สูงถึง 38% (ปี 2019: 34.6%) แซงหน้าการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหิน ฟอสซิล ที่มีอัตราการผลิตไฟฟ้าได้ที่ 37% สำเร็จเป็นครั้งแรก

โดยพลังงานลมและพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar) สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าให้กับกลุ่มประเทศยุโรปเทียบเท่าสัดส่วนมากถึง 1 ใน 5 หรือ 14% และ 9% ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1% ขณะที่พลังงานน้ำมีสัดส่วนการสร้างพลังไฟฟ้ามากถึง 13% (+2%) ส่วนพลังงานชีวภาพอยู่ที่ 6% (+1%)

ทั้งนี้ Ember ระบุว่า การระบาดของโควิด-19 ในช่วงปีที่ผ่านมากลับมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนผ่านจากการใช้งานฟอสซิลไปสู่พลังงานหมุนเวียนใหม่ๆ อยู่ในวงที่ค่อนข้าง ‘จำกัด’ ทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะเกิดโรคระบาด แต่เทรนด์พลังงานทางเลือกก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเหลี่ยงได้อีกต่อไป (เทรนด์การใช้งานยังคงเติบโตต่อเนื่อง) สวนทางกับการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินที่นับวันก็มีแต่จะลดลงเรื่อยๆ

เมื่อจำแนกรายประเทศจะพบว่า ‘เดนมาร์ก’ ถือเป็นประเทศอันดับหนึ่งในกลุ่มยุโรปที่สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และลมได้สูงกว่า 62% ของการสร้างกระแสไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศตลอดปี 2020 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่าประเทศในอันดับสองและสามอย่าง ไอร์แลนด์และเยอรมนีมากกว่าเกือบสองเท่าตัว

ถึงอย่างนั้นก็ดี Ember ก็ยังเชื่อว่า ด้วยตัวเลขสถิติและอัตราการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทางเลือกเช่นนี้ยังคงเป็น ‘เรื่องยาก’ และช้าเกินกว่าที่กลุ่มประเทศในยุโรปตั้งเป้าจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือ 55% ภายในปี 2030 จนมีอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ได้สำเร็จในปี 2050

Source : The Standard