บอร์ด สศช. ไฟเขียว “แผนพีดีพีฉบับใหม่” แล้ว ชงครม.รับทราบ 16 มิ.ย. นี้ เดินหน้าโรงไฟฟ้าชุมชน Quick

บอร์ด สศช. เห็นชอบแผน DPD 2018 ฉบับปรับปรุงใหม่ ที่บรรจุโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 1.9 เมกะวัตต์ คาดเสนอครม. รับทราบในวันที่ 16 มิ.ย. นี้  เพื่อเดินหน้าเปิดให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้ากลุ่ม Quick Win 100 เมกะวัตต์นำร่องภายในเดือน ก.ค. นี้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากว่า เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ด สศช.) ได้พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Rev.1) ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแล้ว

หลังจากนี้ คาดว่าจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ซึ่งแผน PDP ฉบับนี้ได้บรรจุการรับซื้อไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานเข้าระบบตั้งแต่ปี 2563-2567 รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,933 เมกะวัตต์ และจะเริ่มรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่องก่อนจำนวน 700 เมกะวัตต์ ในปี 2563-2564 โดยแบ่งเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าเร่งด่วน  (Quick Win) จำนวน 100 เมกะวัตต์ และกลุ่มโรงไฟฟ้าทั่วไป จำนวน 600 เมกะวัตต์

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวให้ถูกต้องและรอบคอบก่อนจะเปิดรับซื้อไฟฟ้าต่อไป

Source : สยามธุรกิจ

Back to top button