กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

2 สิงหาคม 2562

วันพุธที่ 31 กรกฏาคม  2562  เวลา 13.00 – 15.30 น.งานสัมมนา “เจาะลึก แผนพีดีพี ทิศทางพลังงานไทย ภายใต้รัฐบาลใหม่”

คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายและทิศทางพลังงานไทย” ร่วมเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน อาทิเช่น คุณกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน  ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ และ คุณสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ