คุณพิพัฒน์ สุทธิวิเศษศักดิ์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. เข้าร่วมพูดคุยในประเด็นปัญหา อ้อย, น้ำตาล กับภาวะราคาที่ตกต่ำ

24 พฤศจิกายน 2561 คุณพิพัฒน์ สุทธิวิเศษศักดิ์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. เข้าร่วมพูดคุยในประเด็นปัญหา อ้อย, น้ำตาล กับภาวะราคาที่ตกต่ำ รวมถึงการผลิตเอทานอล ในมุมมองจากภาคเอกชน ณ สำนักข่าวสปริงนิวส์ กรุงเทพมหานคร

Back to top button