กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

11 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนาเรื่อง “ข้อเสนอAEDP ภาคประชาชน” ณ ห้องMandarin C ชั้น โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4 ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณกวิน ทังสุพานิช คณะกรรมการปฏิรูปด้านพลังงาน ในการกล่าวเปิดงาน และคุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการบรรยายร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณกวิน ทังสุพานิช คณะกรรมการปฏิรูปด้านพลังงาน

โดยได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วน อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน, คณาจารย์, นักวิจัย, นักวิชาการด้านพลังงาน และผู้ประกอบการ