กลุ่มพลังงานฯ ขอแสดงความยินดีกับท่านเลขาธิการ กลุ่มพลังงานหมุนเวียน ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

กลุ่มพลังงานฯ ขอแสดงความยินดีกับ ท่านเลขาธิการ กลุ่มพลังงานหมุนเวียน ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ที่จบปริญญาเอก วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

Back to top button