กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

28 ตุลาคม 2563

กทม.เล็งเพิ่มการนำขยะมาเป็นพลังงานมากกว่า 50%  ภายในปี 2575 พร้อมลดการกำจัดขยะแบบฝังกลบเหลือ 30% ในปี 2567

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึง แผนการกำจัดขยะในเขตกรุงเทพมหานคร ว่า กทม.มีแผนที่จะเพิ่มปริมาณการกำจัดขยะโดยการนำขยะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานให้ได้มากกว่า 50% ภายในปี 2575 รวมถึงมีแผนที่จะลดปริมาณการกำจัดขยะโดยการนำขยะไปฝังกลบลง โดยในส่วนของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานนั้น ปัจจุบันกทม.มีโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม ขนาด 500 ตันต่อวัน  อยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ในอนาคตมีแผนที่จะพัฒนาโครงการลักษณะเดียวกันเพิ่มขึ้นอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ขนาด 1,000 ตันต่อวัน และโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ขนาด 1,000 ตันต่อวัน นอกจากนี้ ยังมีการนำขยะมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง RDF หรือเชื้อเพลิงแห้ง และการนำขยะมาหมักทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์รวม 2,000 ตันต่อวัน การนำขยะมาแปรรูปเป็นไบโอแก๊สเพื่อผลิตไฟฟ้าอีก 800 ตันต่อวัน ซึ่งคาดว่าในปี 2567 เมื่อโครงการต่างๆ แล้วเสร็จ ปริมาณขยะที่ถูกนำไปฝังกลบจะลดลงจากร้อยละ 80 เหลือไม่เกิน 30%    

Source : ฐานเศรษฐกิจ