กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

22 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 นายผจญ  ศรีบุญเรือง  รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน  ด้านพลังงานก๊าซชีวภาพ    สภาอุตสาหกรรมแห่งเประเทศไทย  ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าขยะชุมชนด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิส โดย นายวีระ บูรพชัยศรี กรรมการบริษัท เมโทร เอนเนอร์ยี่ จำกัด  เจ้าของโรงไฟฟ้าขยะอุดรธานีไพโรไลซิสออยล์ (UWTE Power Plant) เป็นผู้พัฒนาโครงการ  และ นายสุรเดช บัวทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท จีเอฟอี เอนเนอร์ยี่ บาล๊านซ์ จำกัด  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง  ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในชุมชนจังหวัดอุดรธานี  ด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิส เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะ โดยจะนำพลาสติกที่ได้จากการคัดแยกขยะไปเผาซึ่งจะได้น้ำมันเพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ขณะนี้มีการเริ่มก่อสร้างโครงการไปแล้ว กำหนดแล้วเสร็จและขายไฟเข้าระบบให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปี 2565 เพื่อตอบโจทย์แผนพลังงานแห่งชาติที่หนุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด 50%

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.banmuang.co.th/news/economy/251200