กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

3 ธันวาคม 2564

เครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้านาโนไทรโบอิเล็กทริก TENG โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการพริ้วไหวของสาหร่ายใต้น้ำ

ทีมนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย Dalian Maritime University ประเทศจีนพัฒนาเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้านาโนไทรโบอิเล็กทริก TENG : Triboelectric Nanogenerators โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการพริ้วไหวของสาหร่ายใต้น้ำที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากโดนคลื่นใต้น้ำไหลมากระทบ จากลักษณะดังกล่าวของสาหร่ายใต้น้ำจึงมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าระหว่างวัตถุในลักษณะใกล้เคียงกับไฟฟ้าสถิต (Triboelectric effect) ที่พบได้ทั่วไปเมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่เสียดสีกัน

เครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้านาโนไทรโบอิเล็กทริก TENG มีลักษณะเป็นแผ่นโพลีเมอร์ 2 ชนิดเคลือบด้วยหมึกพิเศษที่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้าประกบติดกันหลายชั้นเป็นแผ่นบาง ๆ โดยมีแผ่น Conductive ink ซ้อนขั้นระหว่างกลางและเว้นช่องว่างระหว่างแผ่นโพลีเมอร์แต่ละชั้นเอาไว้ แผ่นโพลีเมอร์มีขนาดประมาณ 1.5 x 3 นิ้ว ถูกยึดติดเข้ากับสายเคเบิลของทุ่นลอยน้ำทรงกลมลอยอยู่เหนือผิวน้ำ เมื่อกระแสน้ำไกลกระทบแผ่นโพลีเมอร์ทำให้เกิดการเสียดสีและเกิดประจุไฟฟ้าแม้จะเป็นกระแสน้ำที่ไหลเบาไม่รุนแรง

พลังงานจากกระแสน้ำหรือคลื่นในทะเลนับเป็นรูปแบบพลังงานหมุนเวียนที่มีใช้งานอย่างไม่จำกัด ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ในหลายประเทศที่มีชายฝั่งทะเลพยายามพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกระแสน้ำหรือคลื่นในทะเลออกมารูปหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบของคลื่นที่กระทบชายฝั่ง คลื่นบนผิวน้ำที่มีความรุนแรง รวมไปถึงวิธีการล่าสุดจากทีมนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย Dalian Maritime University ที่ใช้คลื่นใต้น้ำ

ปัจจุบันประเทศจีนเป็นประเทศหนึ่งที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วและความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมและตัวเมืองเป็นจำนวนมาก รัฐบาลและภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการค้นหาเทคโนโลยีผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ประเทศจีนยังมีการเติบโตของรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดประเทศหนึ่งและกำลังกลายเป็นตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลก

ข้อมูลจาก newatlas.com
ภาพจาก Dalian Maritime University

Source : TNN ONLINE