กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

17 มิถุนายน 2564

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เดินสายจัดสัมมนาโครงการ “ SME RE POWER รู้เท่าทันพลังงาน เพิ่มโอกาสธุรกิจ” ในพื้นที่ 5 จังหวัด 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ ภูเก็ต ชลบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ และปิดท้ายที่กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้า พร้อมส่งเสริมธุรกิจ SME นำความรู้ไปวางแผนลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับเกียรติจาก  คุณอาทิตย์  เวชกิจ  รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และ  คุณผจญ  ศรีบุญเรือง รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาดังกล่าว  

ขอเชิญชมประมวลภาพสัมมนาโครงการ SME RE Power คลิ้กที่นี่ค่ะ