กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

18 มีนาคม 2564

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) พร้อมด้วยนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT สถานีแรกในประเทศไทย ภายในงาน GRAND OPENING PT x EleX by EGAT “CHARGING THE EVOLUTION” รวมพลังสู่อนาคต ณ สถานีบริการน้ำมัน พีที สาขาปากช่อง 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นประธานในพิธี

น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กรมธุรกิจพลังงานดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือการส่งเสริมพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้านั้น ก็ได้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน ทั้งในส่วนของการออกระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนด เรื่องความปลอดภัยของการติดตั้งสถานีอัดประจุในสถานีบริการเชื้อเพลิง ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ ทางกรมฯ ก็จะเข้ามีบทบาทมากขึ้นในการกำกับดูแล รวมถึงการขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีอัดประจุในสถานีบริการเชื้อเพลิง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตด้วย

“สำหรับวันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญของประเทศไทย ที่สถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ซึ่งถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้าจากทาง กฟผ. ได้ผนวกรวมอยู่ในสถานีบริการน้ำมันของพีที ที่เชี่ยวชาญด้านการให้บริการที่ครบวงจรด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่เต็มพลัง โดยจะเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญ ช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ทำให้ผู้ใช้มีความมั่นใจและกล้าตัดสินใจเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการเดินทางมากยิ่งขึ้น” อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าว

พร้อมระบุว่า สถานีอัดประจุไฟฟ้าที่จังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ ยังอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการคมนาคมขนส่งในการเดินทาง ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือเขาใหญ่ จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้าในเส้นทางนี้ ที่คาดว่าจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตได้ด้วย

ด้านนายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) กล่าวว่า พีทีจี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ กฟผ. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพลังงานสะอาด ช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศ เพื่อร่วมสร้างความอยู่ดี มีสุข ให้กับชุมชน

ปัจจุบัน พีทีจีมีสถานีบริการน้ำมัน “พีที” มากกว่า 2,100 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ และมีจำนวนสถานีมากเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ จึงพร้อมสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศให้มากขึ้น โดยมุ่งเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ทั้งในเมืองและนอกเมือง เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงให้ผู้ใช้งานทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่อยู่ดี มีสุข ในทุกด้านของช่วงชีวิต

โดยสถานีบริการน้ำมันพีที ที่ได้ร่วมกับ กฟผ.ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT พร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป มีจำนวนทั้งสิ้น 5 สถานี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในการเดินทางไปยังทุกภูมิภาคทั่วไทย ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน พีทีสาขาปากช่อง 3 จังหวัดนครราชสีมา, สาขาเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี, สาขาพยุหะคีรี 2 จังหวัดนครสวรรค์, สาขาบางพระจังหวัดชลบุรี และสาขาบ้านใต้ จังหวัดกาญจนบุรี

นายพิทักษ์ ระบุว่า พีทีจี มีจุดเด่นที่ทำให้ กฟผ. เลือกให้เป็นพันธมิตรเพียงรายเดียว เนื่องจากมีสถานีบริการน้ำมันครอบคลุมอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า 2,100 สาขา และถือว่ามากเป็นอันดับหนึ่ง โดยการตั้งจุดชาร์จรถไฟฟ้านี้จะมีทุกระยะ 100 กม. โดยเน้นเมืองใหญ่ และเมืองท่องเที่ยวเป็นหลัก

“คาดว่าในระยะ 3 ปี ที่ร่วมมือกับ กฟผ.นี้ เบื้องต้นจะมีจุดชาร์จรถไฟฟ้าในสถานีบริการน้ำมันพีที 120 สาขา แต่หากอนาคตประชาชนมีความนิยมใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ก็จะขยายความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ โดยอาจเป็นการร่วมทุนกันหรือซื้อแบรนด์ EleX by EGAT ไปเปิดในปั๊มน้ำมันพีที หรือตั้งเป็นปั๊มชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ” นายพิทักษ์ กล่าว

พร้อมระบุว่า พีทีจี มีเป้าหมายเป็นเพื่อนร่วมทางของยานยนต์ไฟฟ้า ขณะเดียวกันคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเปิดพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมันของพีทีเพื่อให้ กฟผ.มาตั้งจุดชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าด้วย คือ การเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการในปั๊มน้ำมันได้มากขึ้น และช่วยสร้างประสบการณ์ให้กลุ่มลูกค้าใหม่ที่จะเข้ามาใช้บริการ ตลอดจนคาดว่าจะช่วยผลักดันรายได้ในส่วนของ Non-Oil ให้เพิ่มขึ้น

ด้านนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของ กฟผ. ที่ได้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นทางเลือกใหม่ของผู้เดินทาง ผนวกกับประสบการณ์การดูแลความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ทำให้ในวันนี้ กฟผ. พร้อมที่จะนำความรู้ความสามารถมาให้บริการประชาชน ภายใต้ธุรกิจใหม่ของ กฟผ. EGAT EV Business Solutions โดยเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ที่มุ่งสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยความรวดเร็ว ในการชาร์จไฟแบบ DC Fast Charge ที่สามารถจ่ายไฟได้ถึง 120 kW ภายในเวลาประมาณ 15-30 นาที และยังมีการชาร์จแบบ AC Normal Charge ที่สามารถชาร์จและรองรับรถยนต์ EV ได้ทุกค่าย รวมถึงมุ่งสร้างความปลอดภัยให้กับรถ EV ที่เข้ามาใช้บริการ ด้วยการใช้เครื่องชาร์จคุณภาพสูง ได้มาตรฐานระดับสากล ทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ตลอดการเดินทาง

นอกจากนี้ ภายในปี 2564 กฟผ. ยังตั้งเป้าหมายขยายพื้นที่ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าไปยังสถานีบริการน้ำมันพีที อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทุกการเดินทาง และรองรับผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเดินทางยุคใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เดินทาง เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้แก่คนไทย

ผู้ว่าฯ กฟผ. กล่าวด้วยว่า กฟผ.ได้เลือกให้พีทีจีเป็นพันธมิตรในการเปิดสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการดำเนินการร่วมกับพีทีจีในเฟสแรกนี้จะเริ่มที่ 5 สถานีก่อน จากนั้นได้ตั้งเป้าจะขยายเพิ่มเป็น 30 แห่งภายในปีนี้ โดยจะเน้นไปที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต ใช้งบลงทุนแห่งละประมาณ 3-5 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนโดย กฟผ. และจะเปิดให้บริการฟรีจนถึงสิ้นเดือนเม.ย. จากนั้นจะเริ่มคิดค่าบริการในราคา 6-8 บาท/ยูนิต โดย กฟผ.มองว่าในอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาในประเทศไทยอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ กฟผ.ได้เจรจากับพันธมิตรรายอื่นที่สนใจเพิ่มเติม โดยจะเน้นไปที่สนามกอล์ฟ ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เป็นต้น ซึ่งตามแผนของ กฟผ. คาดว่าจะเปิดจุดชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าได้ราว 30-40 แห่ง

Source : RYT9