กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

7 ธันวาคม 2563

MEA โชว์นวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้า MEA จัดแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย  

 ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และในฐานะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ภายใต้ธีมงาน “TGS Innovated in Thailand : นวัตกรรมไทยคิด ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอด” โดย MEA ร่วมจัดนิทรรศการนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัยสามารถจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มาจัดแสดงภายในงานฯ โดยมี นางเพ็ญจันทร์ ทรรศนกุลพันธ์ และนายธงชัย สิริจรรยาพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยพนักงาน MEA ให้การต้อนรับเยี่ยมชมนิทรรศการฯ ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน  

 MEA มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตคนเมืองมหานคร พัฒนานวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการอำนวยความสะดวกตอบสนองไลฟ์สไตล์ชีวิตของประชาชน ผ่านโครงการสำคัญ เช่น “โครงการ MEA Smart Metro Grid ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งอนาคตสำหรับเมืองมหานคร” ในการใช้ระบบ Smart Meter ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารจัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบมีการแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้องแบบอัตโนมัติทำให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วสามารถตรวจสอบแสดงข้อมูลที่มีความละเอียดและเที่ยงตรงสูงมีความมั่นคงและปลอดภัยให้กับประชาชน รวมถึง MEA สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ อีกทั้ง ยังจัดแสดงแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านระบบไฟฟ้าที่ทันสมัย MEA Smart Life Application ถือเป็นแอปเดียวจบครบทุกเรื่องไฟฟ้า ซึ่งมีฟังก์ชันเด่นคือ ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ตรวจสอบพื้นที่ดับไฟฟ้าทำงาน ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังได้ 6 เดือน รวมถึงการชำระค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิต (Visa และ Mastercard) รวมถึงฟังก์ชันอื่น ๆ ครอบคลุมการใช้งานออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง 

Source : บ้านเมือง