กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

7 มกราคม 2564

‘กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง’ ขายโซลาร์ฟาร์ม Iwakuni ในญี่ปุ่น มูลค่า 2.86 พันล้านบาท เตรียม บันทึกกำไรการขาย1.09 พันล้านบาทในไตรมาส4/63 หนุนมีสภาพคล่องพร้อมจัดหาโครงการใหม่ด้านพลังงานทดแทนและอื่นๆ เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้  Future Asset Management KK (“FAM”) และ Gunkul International (Mauritius)(“GIM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ลงนามในสัญญาขายหุ้น 100% East Japan Solar 13 Godo Kaisha (“EJS 13”) ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตของโครงการฯ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า75 เมกะวัตต์และตามการผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์  ด้วยมูลค่าการขายโครงการฯ ที่ตกลงระหว่างกันในจำนวน9,942,653,495.00 เยน หรือคิดเป็น 2,863,842,142.09 บาท

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะบันทึกกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนมูลค่าประมาณ 1,090,935,316.71 บาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1 เยน : 0 .287419 บาท) สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม2563

Source : กรุงเทพธุรกิจ