กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

27 สิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และ ประธานคณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มเด็นโซ่ ได้แก่ บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด, บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท เอ.เอ.เอ. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  และ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน  ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือในโครงการนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนสีเขียว เพื่อรองรับกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อผลักดัน โครงการนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนสีเขียว เพื่อรองรับกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก  โดยได้รับเกียรติจากคุณกวิน ทังสุพานิช เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  เป็นประธานในพิธีและสักขีพยานในงานดังกล่าว วัตถุประสงค์ของความร่วมมือนี้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตภายในโรงงานของกลุ่มเด็นโซ่ และเพื่อผลักดันให้โครงการนำร่องสามารถร่วมในโครงการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของสำนักงานกกพ.ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.prachachat.net/public-relations/news-747699