กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

14 พฤษภาคม 2561

Live : รายการ Energy Forum 12/5/61 ช็อกวงการพลังงานทดแทน เมื่อนโยบายชะลอรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทน 5 ปี

https://www.facebook.com/EnergyForumTH/videos/206979773364277/