ช็อกวงการพลังงานทดแทน เมื่อนโยบาย ชะลอรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทน 5 ปี

Live : รายการ Energy Forum 12/5/61 ช็อกวงการพลังงานทดแทน เมื่อนโยบายชะลอรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทน 5 ปี

Live : รายการ Energy Forum 12/5/61ช็อกวงการพลังงานทดแทน เมื่อนโยบายชะลอรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทน 5 ปี

โพสต์โดย Energy Forum เมื่อ 12 พฤษภาคม 2018

Back to top button