กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

2 เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 503 กรมโรงงานอุตสาหกรรม คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. พร้อมด้วย คุณนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน, คุณพรอรัญ สุวรรณพลาย รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน และคุณชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์ เลขาธิการกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน เข้าพบอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อหารือ เรื่อง รง.4 ของ Solar rooftop และ พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ

ในการนี้ ได้เน้นเรื่องพลังงานหลัก 2 ประเด็นคือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ ใบ ร.ง.4 ของ Solar rooftop รวมถึงมอบหนังสือ AEDP ภาคประชาชน พร้อมนี้ด้วย