กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

4 พฤศจิกายน 2562

วันพุธที่ 30 ตค. 2562  คุณอาทิตย์ เวชกิจ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. เป็นผู้แทนกลุ่มฯ  พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานจากหลายภาคส่วน อาทิ ผู้แทนจากภาครัฐ (สนพ.) ผู้แทนภาคเอกชน และนักวิชาการ ร่วมเวทีเสวนา เรื่องแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ แบบไหนที่ไทยต้องการ : ณ ห้องสุรศักดิ์ 1  ชั้น 11  โรงแรม อิสติน แกรนด์  สาทร กรุงเทพฯ

งานดังกล่าว ได้รับความสนใจ จากนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจผู้ทั่วไป เป็นอย่างมาก