กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

24 สิงหาคม 2563

เชิญร่วมงานสัมมนา ข้อเสนอแผน AEDP ภาคประชาชน  จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ Informa markets  วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 09.30 -12.00 น.  Room B (EH 101-102) ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  ท่านที่สนใจ  สามารถลงทะเบียนตาม link  นี้ https://www.asew-expo.com/2020/en/conference.asp และ เลือกวันที่ 23 ก.ย. 2563