กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

7 ตุลาคม 2562

วันที่ 4 ตุลาคม 2562  คุณพิพัฒน์  สุทธิวิเศษศักดิ์  รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน  และ คุณอาทิตย์ เวชกิจ รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การจัดการพลังงาน ของผู้บริหาร ประจำปี 2019 รุ่นที่ 5 (EEP) งานดังกล่าวจัดโดยสถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ณ.โรงแรมสวิทโฮเต็ล กรุงเทพฯ

คุณพิพัฒน์  สุทธิวิเศษศักดิ์ บรรยายหัวข้อRenewable Energy (Ethanal)
คุณอาทิตย์  เวชกิจ บรรยายหัวข้อ Renewable Energy ( ภาพรวมพลังงานทดแทน)