กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

1 ธันวาคม 2563

อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี ทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม วันนี้จะพาไปดู นวัตกรรมพลังงาน ที่มีประสิทธิภาพ ใช้พื้นที่ผิวน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม

“สวนโซลาร์ลอยน้ำ” พลังงานสะอาดแห่งอนาคต

แหล่งพลังงานทางเลือก ที่เป็นพลังงานสะอาด และยั่งยืน ที่โดดเด่นขึ้นมาในยุคนี้ คงหนีไม่พ้นพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ ที่มีอยู่ไม่จำกัด และไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

ล่าสุด บริษัท IRPC ได้ทำการเปิดตัว สวนโซลาร์ลอยน้ำ หรือ Floating Solar บนพื้นที่ 200 ไร่ ในบ่อน้ำดิบสำรองของบริษัท มีกำลังการผลิตไฟฟ้าได้ 12.5 เมกะวัตต์ ซึ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับจุดเด่นของสวนโซลาร์ลอยน้ำ IRPC ที่พิเศษกว่าที่ใดๆในโลก คือ ทุ่นลอยน้ำ ซึ่งเป็นนวัตกรรมเม็ดพลาสติก HDPE หรือ โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง เกรดพิเศษสีเทาแบรนด์ POLIMAXX ของ IRPC สามารถช่วยลดอุณหภูมิใต้แผงโซลาร์ได้ถึง 5-8 องศา ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมถึงทนทานต่อแสง UV และแรงกระแทก ใช้งานได้ยาวนานถึง 25 ปี

โดยทุ่นลอยน้ำยังสามารถนำมารีไซเคิลได้ จึงช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 10,510 ตัน เทียบเท่าการ”ปลูกต้นไม้กว่า 10,000 ต้น รวมถึงการใช้พื้นที่บนผิวน้ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่แก้มลิงช่วยบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งได้อีกด้วย

นวัตกรรมสวนโซลาร์ลอยน้ำ IRPC นอกจากเป็นความสำเร็จด้านการวิจัยและพัฒนาแล้ว ก็ยังเป็นแหล่งสันทนาการของคนในพื้นที่ให้ได้มาออกกำลังกาย ใช้เวลาร่วมกัน ยิ่งนำมาใช้พัฒนากับพื้นที่น้ำของประเทศไทยที่มีอยู่ถึง 9 ล้านไร่ ก็จะเพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นผลดีต่อระบบพลังงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

Source : PPTV HD 36