กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

23 กุมภาพันธ์ 2565

วิสัยทัศน์ 2565 – 2567

  • มุ่งมั่นผลักดันให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ร่วมกันเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศจากฟอสซิล สู่พลังงานหมุนเวียนให้สำเร็จ
  • เสริมแกร่งโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้วย RE100 และความเป็นกลางทางคาร์บอน และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
  • ยกระดับการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง

ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ เลือกผมเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในวาระที่ 2 อีกครั้งหนึ่ง ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงานจากฟอสซิลสู่พลังงานสะอาด เราจะเติบโต ไปด้วยกัน


นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหมุนเวียน
18 กุมภาพันธ์​ 2565