กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

19 กันยายน 2563

ประชุมกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน  พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 97 (4)  โดย สำนักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสมโภชน์ อาหุนัย  เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ และประธาน-สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท.