ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง สูตรการคำนวณอัตราการรับซื้อไฟฟ้า Feed-in Tariff ในส่วนผันแปร (FiTv) สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และอัตรา FiTv ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิ้กที่นี่

Back to top button