กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

10 มิถุนายน 2563

จีพีเอสซี  ทุ่ม 6 หมื่นล้าน ขยายกำลังกำลังผลิตไฟฟ้าช่วง 5 ปี(63-67)อีก 1,500 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันมีอยู่ในมือแล้ว 5,026 เมกะวัตต์ ขณะที่ผู้ถือหุ้นฯไฟเขียวแผนออกหุ้นกู้ช่วง5ปี วงเงินไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาท

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของ GPSC วานนี้(4ม.ย.)ว่า บริษัท ตั้งเป้าหมายจะขยายกำลังผลิตไฟฟ้าในช่วง 5 ปี(2563-2567) เพิ่มขึ้น 1,500 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นการพิจารณาภายใต้สถานการณ์ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว และบริษัทคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

โดยตั้งเป้าหมายจะเพิ่มสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน จากปัจจุบัน มีสัดส่วนอยู่ที่ 11% ของกำลังผลิตไฟฟ้ารวม จะเพิ่มเป็น 30% ของกำลังผลิตไฟฟ้ารวม ซึ่งปัจจุบัน มีกำลังผลิตไฟฟ้าในมือ 5,026 เมกะวัตต์ และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์(COD) แล้ว 4,766 เมกะวัตต์ ขณะที่ช่วง 5 ปี(2563-2567) บริษัท มีแผนจะใช้งบลงทุน อยู่ที่ 60,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สำหรับขับเคลื่อนกำลังผลิตไฟฟ้าในมือให้ได้ตามเป้าหมายอีก 1,500 เมกะวัตต์ดังกล่าวในช่วง 5 ปี รวมถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอสพีพีทดแทน อีก 7 โรง กำลังผลิตรวม ประมาณ 600 เมกะวัตต์ ที่จะเริ่มทยอยเข้าระบบตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป โดยจะเป็นการใช้งบลงทุนในปีนี้ ประมาณ 12,000 ล้านบาท

159127086735

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ของ GPSC มีมติอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้ เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในวงเงินรวมที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมไม่เกินวงเงิน 40,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า เพื่อรองรับแผนการลงทุน หรือแผนการชำระเงินกู้เดิม และใช้เป็นเงินหมุนเวียน หรือ บริษัทในกลุ่ม เพื่อให้สามารถระดมทุนได้ทันที ที่ตลาดเอื้ออำนวย สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินช่วง 5 ปีข้างหน้าของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัท มีแผนจะออกหุ้นกู้ วงเงิน 5,000 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 2- 3 ของปีนี้ ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นกรอบหุ้นกู้เดิมที่ผ่านการอุนมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯเมื่อปี 2560 โดยการออกหุ้นกู้ดังกล่าว จะนำเงินไปใช้สำหรับรองรับการลงทุนในโครงการโซลาร์ฟาร์ม 9 โครงการ กำลังผลิตรวม ประมาณ 40 เมกะวัตต์

Source : Bangkokbiznews.com