กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

24 กรกฎาคม 2563

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน จะมีการจัดงานสัมมนา “AEDP ภาคประชาชน” เพื่อเสนอข้อเสนอด้านพลังงาน และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน จากหน่วยงานต่างๆ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-17.00น. ณ โรงแรมแนดาริน ท่านใดสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาแจ้งได้ที่ คุณสุณีย์ sunee@re-fti.org