กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

5 ธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่  3  ธันวาคม 2563 ณ ห้องแสนสุข 4-5 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี  คุณอาทิตย์ เวชกิจ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน กรรมการและเลขานุการ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ได้รับเกียรติจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้เข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนา “รู้ทันพลังงาน เพิ่มโอกาสธุรกิจ” โดย บรรยายในหัวข้อ “เพิ่มกำไร ลดต้นทุน สร้างโอกาสธุรกิจด้วยพลังงานหมุนเวียน” โดยร่วมกับผู้บรรยายที่ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานอีกหลายท่าน 

วัตถุประสงค์ของงานเพื่อเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์พลังงาน ให้แก่ผู้ประกอบการ SME งานสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจ จากหลายภาคส่วน รวมถึงผู้สนใจในธุรกิจพลังงาน  อีกด้วย