กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

12 กันยายน 2561

คุณอาทิตย์ เวชกิจ รองประธาน กลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. เข้าร่วมอภิปรายช่วง Business Talk และ คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช เลขาธิการกลุ่มฯ ร่วมเป็นแขกรับเชิญในงานประชุมนานาชาติ “ASEAN Smart Grid Congress” (ASGC4) ครั้งที่ 4
ณ สถาบันเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี Smart Grid จ.พิษณุโลก งานดังกล่าว มีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาด้านพลังงาน อาทิเช่น นักวิจัย,อาจารย์,ผู้กำหนดนโยบาย และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของภาครัฐ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านความต้องการของสมาร์ทกริด ในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ต้องการใช้พลังงานทดแทนอีกด้วย