กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

29 สิงหาคม 2562

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562  คุณสุวิทย์  ธรณินทร์พานิช เลขาธิการกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน ส. อ.ท. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Disruption Economy and Energy Storage ในงานสัมมนา นำเสนอผลงาน โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  ปีงบประมาณ 2559 ณ โรงแรมอโนมากรุงเทพฯ โดยงานดังกล่าว ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วน อาทิเช่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน, คณาจารย์, นักวิจัย, นักวิชาการด้านพลังงาน,และผู้ประกอบการ