คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Disruption Economy and Energy Storage

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562  คุณสุวิทย์  ธรณินทร์พานิช เลขาธิการกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน ส. อ.ท. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Disruption Economy and Energy Storage ในงานสัมมนา นำเสนอผลงาน โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  ปีงบประมาณ 2559 ณ โรงแรมอโนมากรุงเทพฯ โดยงานดังกล่าว ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วน อาทิเช่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน, คณาจารย์, นักวิจัย, นักวิชาการด้านพลังงาน,และผู้ประกอบการ

Back to top button