กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

20 มกราคม 2562

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 คุณสุวัฒน์ กมพนัส ประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มฯ เข้าพบปลัดกระทรวงพลังงาน และหารือความเห็นจากกลุ่มฯ เรื่อง PDP. ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารบี กระทรวงพลังงาน ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ