กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

31 สิงหาคม 2563

คุณนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน  ASEAN Sustainable Energy Week 2020 พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำด้านพลังงาน อาทิเช่น  กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. สถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยา ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (JGSEE) และภาคเอกชน 

ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรม และสัมมนาวิชาการด้านพลังงานฯ และสิ่งแวดล้อมที่ครบครัน ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน งานดังกล่าว  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา