กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

22 มีนาคม 2563

cof

กพช.ปลดล็อคให้เอกชนซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันผ่านโครงข่าย ของการไฟฟ้าได้ เป็นการชั่วคราว  ระยะเวลา 2 ปี ไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ โดยใช้อัตราค่าบริการตามที่ กกพ. กำหนด ภายใต้โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox)

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2563 เห็นชอบให้ผ่อนปรนนโยบายโครงสร้างกิจการไฟฟ้าสำหรับผู้ร่วมโครงการเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สามารถซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชนผ่านโครงข่ายของการไฟฟ้าได้ โดยใช้อัตราค่าบริการตามที่ กกพ. กำหนด ภายใต้กำกับของ กกพ.ร่วมกับการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ดำเนินการ ERC Sandbox

โดยการซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมเพื่อใช้ในการทดสอบนวัตกรรมไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ ไม่เกิน 2 ปี โดยผู้ร่วมโครงการจะไม่ได้รับผลกำไรเชิงการค้าจากการดำเนินโครงการ

สำหรับโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) ทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ 1) นวัตกรรมซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer Energy Trading & Bilateral Trading 2) นวัตกรรมบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่เล็กๆ แบบครบวงจร Micro Grid 3) นวัตกรรม Battery Storage 4) โครงสร้างอัตราค่าบริการใหม่ 5) รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ 6) นวัตกรรมบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติแบบใหม่ และ 7) นวัตกรรมด้านพลังงานอื่นๆ